Projectmanagement

Voor tijdelijke ondersteuning of vervanging van uw management, kunt u een beroep doen op Meekel Kwaliteit en Advies. U kunt ervan op aan dat er gewerkt wordt aan een gemotiveerd team, goede resultaten en kwaliteit van de dienstverlening. De branche specifieke kennis, managementervaring en de bekendheid met de praktijk is de perfecte combinatie om opdrachten op alle vlakken goed uit te voeren.

Daarnaast kunt u terecht bij Meekel Kwaliteit en Advies voor projecten en implementatie van nieuwe producten, zoals een preventieplan, vroegsignalering of invoering van Duurzame Financiƫle Dienstverlening om ook mensen met niet regelbare schulden van dienst te kunnen zijn.

Werkprocessen en beleidsstukken
Als er iets verandert in de werkwijze, bijvoorbeeld door wetswijzigingen of een aanbesteding, dan is het belangrijk dat dit wordt vastgelegd en transparant is voor alle betrokken partijen. Meekel Kwaliteit en Advies kan u dit volledig uit handen nemen, maar ook adviseren of ondersteuning op maat bieden. Ook voor het schrijven van beleidsplannen, notities en implementatieplannen heeft Meekel Kwaliteit en Advies de benodigde kennis en ervaring.
Auditbegeleiding en audits
Een kwaliteitskeurmerk laat zien dat u kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aanbiedt. Wilt u uw organisatie laten certificeren voor de NEN of bereidt u zich voor op een audit van de NVVK of BPBI? Meekel Kwaliteit en Advies kan daarbij helpen. Door kennis van de modulen en ervaring met de praktische uitvoering, weet Meekel Kwaliteit en Advies waar mogelijke knelpunten zitten en hoe processen bijgestuurd kunnen worden om aan de normen te voldoen.

Daarnaast is Annika Meekel onafhankelijk auditor voor de NVVK. Leden (of toekomstige leden) van de NVVK kunnen hierover meer informatie vinden op de website van de NVVK.

Begeleiding bij aanbestedingsprocedures
Bij een aanbestedingsprocedure is het belangrijk dat het bestek wordt geschreven vanuit een praktisch oogpunt en dat het aansluit op de beleidsregels van de gemeente. Een aanbesteding biedt nieuwe kansen om de schuldhulpverlening zo goed mogelijk in te richten. Meekel Kwaliteit en Advies kan hierin advies geven. Een juiste omschrijving in een aanbesteding kan ervoor zorgen dat op een later tijdstip het budget voor schuldhulpverlening niet wordt overschreden.
Maatwerk

Heeft u specifieke wensen als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit binnen de organisatie of deskundigheid van uw medewerkers? Meekel Kwaliteit en Advies denkt graag met u mee.