Selecteer een pagina

Mijn naam is Annika Meekel. Als 40 jarige ambitieuze moeder van drie kinderen wil ik mijn kennis en gedrevenheid overdragen aan andere organisaties en professionals.

Ik ben sinds 2004 werkzaam in de schuldhulpverlening waarbij ik mijn ervaring op zowel directieniveau als uitvoerend niveau heb opgedaan. Ik weet wat goed gaat en wat fout gaat. Ik weet hoe er efficiënt gewerkt kan worden, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. Daarnaast is mijn kennis in het vakgebied uitstekend en door de taken die ik binnen de NVVK heb vervuld, heb ik een breed netwerk. Al deze factoren kan ik benutten om te doen wat ik echt leuk vind: zelfstandig ondernemen. Ik richt me daarbij niet tot schuldhulpverlening alleen. Sociale dienstverlening vraagt om een brede aanpak waarin schuldhulpverlening een belangrijke positie inneemt. Een integrale aanpak rondom schuldenproblematiek is essentieel voor een duurzame oplossing en daarom werk ik in de gehele breedte van het Sociaal Domein.

Na mijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening ben ik aan de slag gegaan bij Bureau Rechtshulp. Daar heb ik mensen geholpen met uiteenlopende hulpvragen en vooral de schuldsaneringskant trok mij aan. Het werkveld beslaat verschillende rechts- en beleidsgebieden en aan de doelgroep kan een prachtige regeling worden geboden. Zodoende ben ik 17 jaar geleden begonnen als schuldhulpverlener. Met veel enthousiasme heb ik intakegesprekken gehouden, regelingen van A tot Z uitgevoerd en een enorme caseload opgebouwd. Ondertussen was ik altijd bezig met het verbeteren van de werkwijze en het aansturen van collega’s. Mijn functie als manager is bijna als vanzelf ontstaan.

Ik onderscheid mijzelf door samen te werken met andere beleidsterreinen en mijn praktische kennis en vaardigheden. Ik ken de doelgroep, de meest gangbare softwaresystemen, de schuldeisers, de hulpverleningsketen, andere beleidsterreinen, enzovoort. Doordat ik overzicht kan houden over het geheel, maar ook de details in de gaten houd kan de opdrachtgever erop vertrouwen dat het gewenste resultaat wordt behaald en de opdracht naar alle tevredenheid wordt uitgevoerd.

Mijn werkzaamheden zijn uiteenlopend. Zo werk ik sinds 2015 als auditor voor de NVVK en heb ik ruim 50 leden bezocht en beoordeeld aan de hand van de wet, gedragscodes, modules en het toetsingskader. Het is ontzettend leuk en gevarieerd werk, waarbij vooral de gedrevenheid van de uitvoerders mij elke keer enthousiaster maakt. Ook verricht ik werkzaamheden voor EVC Centrum Nederland en eX:plain. Dat zijn fijne doorlopende opdrachten, die ik naast mijn andere werkzaamheden kan doen. Daarnaast doe ik veel beleidswerk. In 2017 heb ik voor gemeente Teylingen het beleidsplan integrale schuldhulpverlening geschreven en vervolgens een implementatieplan opgesteld. Voor gemeente Hillegom heb ik in 2018 meegeschreven aan het beleidsplan voor Volksgezondheid. Het interessante voor mij was vooral dat “positieve gezondheid” veel raakvlakken heeft met schuldhulpverlening. Voor gemeente Lisse heb ik in 2019 geschreven aan de Armoedenota en in 2020 heb ik een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar het armoedebeleid in Teylingen. Momenteel voer ik een evaluatie uit naar het schuldhulpverleningsbeleid in Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. In januari 2021 ben ik begonnen als beleidsadviseur schuldhulpverlening bij de OVER-gemeenten. Het implementeren van de nieuwe Wgs en vroegsignalering zijn daarbij mijn belangrijkste taken. 

Als vrijwilliger zet ik me in als buddy bij FiKKS, waarbij ik mensen help bij het voorkomen van problematische schulden of help om deze op te lossen.

Ik vind het belangrijk dat ik mijn kennis op peil houd en mezelf blijf ontwikkelen. Daarom bezoek ik regelmatig studiedagen en professionaliseringsbijeenkomsten. In 2021 heb ik mijn Master Bestuurskunde behaald met een interessant afstudeeronderzoek naar hoe de toegang tot schuldhulpverlening effect heeft op het vervolgproces en andere beleidsterreinen.

Meer weten over mijn afstudeeronderzoek naar de effecten van de toegang tot schuldhulpverlening op het vervolgproces en andere beleidsterreinen? Ik kom er graag meer over vertellen! 

 

Omdat de zaken erg goed gaan en ik het steeds drukker krijg, werkt per 1 januari 2019 mijn man Pascal Kool mee in mijn onderneming. Hij helpt me met de administratieve taken en deze website, zodat ik meer tijd heb voor mijn uitvoerende werkzaamheden.

Kijk ook eens op mijn LinkedIn pagina: https://nl.linkedin.com/pub/annikameekel/16/708/8b1

Of lees mijn afstudeeronderzoek Eindscriptie Master Bestuurskunde – De effecten van de toegang tot schuldhulpverlening – Annika Meekel

Voor Sociaal Bestek heb ik een artikel geschreven over mijn onderzoek en is hier te lezen: De effecten van de toegang tot schuldhulpverlening – Sociaal Bestek

 

 

Ik onderscheid mijzelf door samen te werken met andere beleidsterreinen én door mijn praktische kennis en vaardigheden.