Selecteer een pagina

Meekel Kwaliteit en Advies levert met haar activiteiten een bijdrage aan de kwaliteit
in het Sociaal Domein en legt daarbij de focus op schuldhulpverlening. 

Interessant

Schuldhulpverlening is altijd in ontwikkeling en dit maakt het werk zo interessant en uitdagend. De uitvoering van een schuldhulpverleningstraject is een dynamisch proces waarop veel invloed wordt uitgeoefend door cliënten, schuldeisers en ketenpartners zoals maatschappelijke dienstverleners en rechtbanken. Geen regeling en uitkomst is hetzelfde. Hoewel veel is vastgelegd in beleidsregels, modulen, gedragscodes en de wet is er zeker ruimte om een eigen invulling te geven aan deze uitvoering. Dit is een risico, maar het levert ook mooie kansen op. Een effectieve inrichting van het werkproces geeft uitvoerders handvatten om in de praktijk succesvol te zijn, maar het is daarbij belangrijk dat zij de juiste kennis en vaardigheden hebben om ook maatwerk te kunnen bieden.

Dienstverlening

Hoogwaardige dienstverlening valt of staat bij de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Door een hoge werkdruk wordt er veel procesmatig gewerkt en blijven kansen vaak (onbedoeld) onbenut. Denk daarbij aan samenwerking met ketenpartners die wellicht een bijdrage kunnen leveren, maar ook het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Meekel Kwaliteit en Advies levert een bijdrage aan deze kwaliteit, zodat er uitvoering gegeven kan worden aan een sterke dienstverlening.

Wat biedt Meekel Kwaliteit en Advies?

Meekel Kwaliteit en Advies adviseert en biedt ondersteuning op maat. Vooral gemeenten, kredietbanken en private organisaties maken gebruik van deze diensten. Door middel van beleidsadvies, audits en assessments versterkt Meekel Kwaliteit en Advies de kwaliteit van de uitvoering.

De jarenlange ervaring stelt Meekel Kwaliteit en Advies in staat om opdrachten in de gehele breedte te overzien, samenwerkingen aan te gaan en de aanwezige kwaliteiten te benutten. Soms is een kleine aanpassing of een andere zienswijze al voldoende om betere resultaten boeken. Bij de uitvoering van werkzaamheden zal altijd gekeken worden of deze bijdragen aan het verbeteren van de algehele kwaliteit binnen het Sociaal Domein.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Meekel Kwaliteit en Advies levert een bijdrage aan de kwaliteit, zodat er uitvoering gegeven kan worden aan een sterke dienstverlening.

Meekel Kwaliteit en Advies adviseert, biedt ondersteuning op maat en versterkt de kwaliteit van de uitvoerders.